Ordinul Arhitectilor - OAR Dunarea de Jos

Instrumente
Va aflati aici Home » ISUJ Galati » Modele de cereri si de opis
Duminică, 19 Aug 2018

Modele de cereri si de opis pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor

Email Imprimare PDF
 1. Cerere pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului (H.G.R. nr. 1739/2006) - conform Anexa nr. 1 din O.M.A.I. nr. 3/2011
  • când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire,
  • pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau modernizare la construcţiile şi amenajările existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.
 2. Cerere pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism (H.G.R. nr. 525/1996) - conform Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 3/2011
 3. Cerere pentru emiterea Avizului de protecţie civilă, când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului (H.G.R. nr. 560/2005, modificat prin H.G.R. nr. 37/2006) - conform Anexa nr. 3 din O.M.A.I. nr. 3/2011
 4. Cerere pentru emiterea Autorizaţiilor de securitate la incendiu - conform Anexa nr. 4 din O.M.A.I. nr. 3/2011
 5. Cerere pentru emiterea Autorizaţiilor de protecţie civilă - conform Anexa nr. 5 din O.M.A.I. nr. 3/2011
 6. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu / protecţie civilă - conform Anexa nr. 12 din O.M.A.I. nr. 3/2011
 7. Opis cu documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare - conform Anexa nr. 6 din O.M.A.I. nr. 3/2011