Ordinul Arhitectilor - OAR Dunarea de Jos

Instrumente
Va aflati aici Home » ISUJ Galati » Documente necesare
Duminică, 19 Aug 2018

Documente necesare pentru eliberarea avizelor si a autorizatiilor

Email Imprimare PDF
 1. Documente necesare pentru eliberarea Avizului de securitate la incendiu, solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin Hotărâre a guvernului (conform art. 9 (1) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 2. Documente necesare pentru eliberarea Avizului de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin Hotărâre a guvernului (conform art. 9 (2) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 3. Documente necesare pentru eliberarea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism (conform art. 9 (3) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 4. Documente necesare pentru eliberarea Avizului de securitate la incendiu pentru sistemele, lucrările şi reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale (conform art. 9 (4) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 5. Documente necesare pentru eliberarea Avizului de securitate la incendiu pentru lucrările noi, modificările şi modernizările instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intra sub incidenta H.G.R. 1739/2006 (conform art. 9 (5) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 6. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin Hotărâre a guvernului (conform art. 12 (1) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 7. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţii şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin Hotărâre a guvernului (conform art. 12 (2) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 8. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu în situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile de construcţii şi amenajări aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea (conform art. 13 (1) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 9. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora (conform art. 13 (2) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 10. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu la construcţiile, amenajările, precum şi în cazul dezvoltării, modernizării ori schimbării destinaţiei celor existente, puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu (conform art. 13 (3) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 11. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu în cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp (conform art. 13 (4) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 12. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare / depozitare (conform art. 13 (5) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 13. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu în cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale (conform art. 13 (6) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 14. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu pentru lucrările noi, modificările şi modernizările instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intra sub incidenţa H.G.R. 1739 din 06 decembrie 2006 (conform art. 13 (7) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 15. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de securitate la incendiu când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora (conform art. 13 (8) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 16. Documente necesare pentru eliberarea Avizelor de protecţie civila, solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului, la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă (conform art. 18 (1) din O.M.A.I. nr. 3/2011)
 17. Documente necesare pentru eliberarea Autorizaţiei de protecţie civila după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului, la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă (conform art. 21 (1) din O.M.A.I. nr. 3/2011)